Gymnastik på Ågård Efterskole

Gymnastikken er en vigtig brik i hverdagen til at opbygge fællesskabet.

Alle elever har fire obligatoriske timer i ugen, hvor der arbejdes med grundgymnastik, rytmiske serier og spring. 

Ud over den obligatoriske gymnastik kan du vælge en række gymnastikvalgfag, blandt andet rytmisk gymnastik og spring. Er du gymnastiknørd kan du få helt op til 12 timers gymnastik i ugen.

Det er ingen forudsætning, at du har dyrket gymnastik før skolestarten for at gå på vores gymnastikefterskole, blot du har lyst og vilje til at gøre dit bedste.

Vi har elever på alle niveauer - lige fra nybegyndere til meget trænede gymnaster, og alle har en vigtig plads på holdet. 

Nogle af de søde fodbolddrenge, kaster sig bare ud i det. Der er mange, der aldrig har dyrket gymnastik her. Det giver os et par gode grin i starten – og det giver masser af fællesskab :-) (elevcitat) 

Opvisninger
I foråret deltager vi i mange gymnastikopvisninger rundt omkring i landet. Sæsonen sluttes med et brag af en opvisning i Forum Horsens, som du kan se en film fra her.

Gymnastikinstruktør?

Hos os kan du tage det første DGI's gymnastikinstruktøruddannelse . 

Formålet er at uddanne instruktører til det frivillige foreningsarbejde i gymnastik samt at give eleverne faglige, pædagogiske og menneskelige forudsætninger for at udføre et gymnastikinstruktørarbejde i en folkelig forening.

Indholdet er minimum 60 timers kursus med gymnastik i praksis og teori. I praksis vil indholdet være opvarmning lege, startaktiviteter, rekvisitter, akrobatik, rytmik, sanglege og danse, spring og redskabsaktiviteter, musik og bevægelse.

Der arbejdes med teorier om kroppen og dens funktioner samt pædagogiske og psykologiske teorier i relation til praksis. Kurset er tilrettelagt, så fælles oplevelser  danner udgangspunkt for ligeværdige samtaler mellem instruktører og kursister. Kurset bliver gennemført på en sådan måde, at kursisten får lyst, mod og vilje til selv at tage del i lokalforeningens gymnastikarbejde.

Det er disse elever, som arrangerer Ågårdaften - de får i praksis lov til at opleve, hvad der skal til for at få et stort gymnastikstævne til at forløbe godt.

Derudover arrangerer de 5 kl. dag for elever i Vejle Amt.

Følg os på de sociale medier