Fokus på din
faglige udvikling

En skoledag på Ågård Efterskole byder på lidt af hvert! Vi stræber efter at sammensætte elevernes skema på en måde, så de både fordyber sig i den boglige undervisning, får mulighed for at røre sig i gymnastikundervisningen og dyrke deres passion i deres valgfag – hver dag!

Vi har desuden et ”flydende skema”, og det betyder, at hver eneste uge er forskellig og fyldt med nye fagkombinationer. Se et eksempel på et skema her.

 

Den enkelte elev i centrum

I klasseundervisningen har vi altid den enkelte elev i centrum. Det betyder, at vi arbejder bevidst med at styrke den enkelte elevs studiekompetencer. Samtidig har vi fokus på at skabe et trygt rum, hvor alle føler sig set og hørt, og hvor samtalen foregår med respekt for hinanden. 

Til gengæld forventer vi, at alle elever deltager i timerne, laver lektier og afleveringer. Vi arbejder bl.a. med ”studiefængsler”, hvor eleverne laver deres afleveringer, imens læreren er til stede og kan tilbyde hjælp og vejledning.

Målet med alt vores undervisning er, at vores elever bliver klar – både fagligt og mentalt – til at gennemføre deres ungdomsuddannelse.

Moderne undervisningsfaciliteter

Vi er en moderne skole med tidssvarende undervisning, og det falder os helt naturligt at inddrage teknologien som en del af undervisningen. Nogle gange får eleverne f.eks. til opgave at lave en boganmeldelse som en lydoptagelse, opstille en fysikrapport som en PowerPoint-præsentation eller gennemgå mundtlig matematik via video – kun fantasien sætter grænser.

Desuden foregår al vores undervisning på interaktive tavler.

Det er vigtigt for os, at eleverne både bliver fortrolige med teknologien og bevidste om deres brug af den. Vi lægger stor vægt på digital dannelse i en verden, hvor mere og mere af ungdomslivet foregår online. Læs mere om vores syn på digital dannelse her.

Et varieret skoleår

Et år på Ågård Efterskole er fyldt med oplevelser. Både af den store og den hverdagslige slags. 

Skoleåret inkluderer også en række ture og udflugter. I efteråret tager vi på en fælles klassetur, hvor skolen bliver rystet godt sammen, og alle lærer hinanden at kende i nye omgivelser. Desuden tager vi på ekskursioner af forskellig art som f.eks. teatertur, besøg på kunstmuseum og meget andet.

Læs mere om oplevelser på skolen her.

Følg os på de sociale medier