Nærvær og fællesskab

Du vil opleve, at vi ser dig og lærer dig godt at kende – vi får øje på dig!

Vi er en forholdsvis lille efterskole med kun 138 elever, og vi har meget fokus på de mange forskellige fællesskaber, der opstår i efterskolelivet, da fællesskabet er en af de bærende værdier for hele efterskoleideen.

”Oplevelsen og følelsen af at være en del af fællesskabet er for mig selve essensen og meningen med at gå på efterskole" (elevcitat)

Mange fællesskaber

Du vil indgå i mange fællesskaber, når du bliver elev hos os, fx vil du være en del af et lejlighedsfællesskab, et værelsesfællesskab, et klassefællesskab, et drenge/pigefællesskab, et spisefællesskab og det store fællesskab, hvor vi bl.a. synger, laver gymnastik tager på ture og meget andet. 

At være en del af et fællesskab er fundamentet for at skabe sig en identitet og finde ud af, hvem man er.

Fællesskaber er dobbeltsidige – noget man kan tage imod og give noget til.

Dagligdagen

Vi begynder dagen med morgenløb. Efter morgenmaden er der morgensang og fortælletime. Derefter starter undervisningen, som veksler mellem boglige fag, gymnastik og valgfag frem til kl. 17.30. Efter aftensmaden er der stilletime, hvor du kan få lektiehjælp. En aften om ugen vil der være fællesarrangement, mens de andre aftener normalt vil være til fri disposition med mulighed for at benytte hal, musik- IT- og kreative værksteder. 

En "normal" dag ser således ud:

07.00 Morgenrutine
07.50 Morgensang
08.10 Undervisning
12.05 Middag
13.00 Undervisning
17.40 Aftensmad
18.30 Stilletime på eget værelse
19.30 Frivillig aktivitet i hallen og værkstederne, samt fælles hygge
22.00 Aftentjans
22.30 Godnat

Selvevaluering

I forbindelse med vores selvevaluering, blev eleverne spurgt, hvordan de oplever aftentilsynsarbejdet på skolen.

73 % af eleverne mener, at de i høj eller meget høj grad oplever, at lærerne har et ønske om ligeværdigt samvær med eleverne.

Følg os på de sociale medier