En anderledes 10. klasse

På Ågård har vi et alternativt 10. klassestilbud for dig, der vil prøve noget andet end det traditionelle 10. skoleår. 

En af forskellene er, at du ikke afslutter året med folkeskolens prøver. Der er fokus på dig og din faglige og personlige udvikling i samarbejde med andre. Og på at gøre dig klar til at blive studerende på en ungdomsuddannelse.

Hvordan foregår undervisningen?
Undervisningen skifter mellem uger, hvor vi skal blive klogere på noget teori, og uger hvor vi skal omsætte og bruge den teori i praksis.

I ALTERNA10V-klassen skal du tænke og arbejde mere kreativt og ”frit”, end du er vant til. Vi kan godt lide procesorienterede og kreative arbejdsformer, og så synes vi, det er vigtigt, at man lærer at formidle sin viden til andre. 

Fagene matematik, engelsk og dansk vil fylde mest i de forskellige forløb. Både på kryds og tværs – men også have deres egne forløb. Det kan fx betyde, at et fokus-emne som demokrati både vil indeholde elementer af dansk, matematik og engelsk, og ugen efter kan der så være undervisning i dansk grammatik eller geometri. 

Som elev i ALTERNA10V har du undervisning på samme tidspunkter som de andre klasser – og alle de almindelige valgfag med resten af skolens elever. 

Hvad får jeg med ALTERNA10V?

Sprog & Kultur eller Natur?

Vælger du Alterna10v, vil der én dag om ugen være mulighed for at dykke længere ned i dét, der interesserer dig – inden for enten Sprog & Kultur eller Natur

Sprog & Kultur tager udgangspunkt i tysk. Her arbejder vi med sproget som mundtligt og skriftligt kommunikationsmiddel og som formidler af en kultur.

Der vil også være fokus på sprogets byggesten: grammatik og ordforråd. Derfor vil det også kunne styrke dine kompetencer i dansk og engelsk.

Natur tager vi de undersøgende briller på og går i de store videnskabsfolks fodspor. Vi vil primært arbejde inden for fysik og kemi, men de andre naturfag vil også være en del af undervisningen.

For at leve i eller forandre den verden vi er i, er vi nødt til at forstå den! En spørgende, undrende og eksperimenterende undervisning kredser om de store og små spørgsmål - fra hvordan universet hænger sammen, til hvordan edderkopper laver deres spind.


Vi bruger undervisningen i den virkelige verden

Det er vigtigt for os, at det, du lærer, skal give mening. Det betyder, at vi som udgangspunkt kun vil arbejde med noget, vi kan bruge til noget.

Det vil i praksis sige, at hvis vi fx arbejder med bæredygtighed, skal der komme noget ud i den anden ende, der gør en bæredygtig forskel. Hvis vi arbejder med artikler, vil vi forsøge at få dem i avisen. Hvis vi har kursus om grammatik, vil det give mening at skulle undervise andre i grammatik.

Fokus på vigtige studiekompetencer

Vi forsøger at klæde dig så godt på som muligt, så du er klar til den ungdomsuddannelse, du skal begynde på efter 10. klasse på Ågård. Ud fra samtaler med relevante studievejledere og studerende stiller vi skarpt på de studiekompetencer, der er mest nyttige på de forskellige ungdomsuddannelser. 

Vi synes, at følgende er vigtige studiekompetencer:

  • Evnen til at samarbejde i en gruppe
  • Vilje til fremlæggelse og formidling
  • Mod til at stå ved sig selv og byde ind
  • Evnen til at fordybe sig


Løbende giver vi feedback og evaluerer på dit arbejde og din indsats - men der bliver ikke givet karakterer. Skoleåret sluttes af med et større projektforløb, hvor vi samler op på alt det, vi har lært. Igen med grundig evaluering og feedback men ingen karaktergivning. 

Motiverede elever udvikler sig bedst

Vi har forventninger til dig, der går i ALTERNA10V. Du skal turde få øje på det, der er svært for dig og være klar til at udvikle dig. 

I mødet med nye og alternative arbejdsformer skal du være åben og samtidig være i stand til at fordybe dig i mere almindeligt skolearbejde som læsning. Herudover skal du være motiveret for læring og motiverende at arbejde sammen med.

Følg os på de sociale medier