Medborgerskab

Formålet med  "Medborgerskab" er at sætte fokus på samtalen om det at bo og leve i forskellige forpligtende fællesskaber:

 • Værelsesfællesskabet
 • Lejlighedsfællesskabet 
 • Klassefællesskabet 
 • Drenge/pigefællesskabet 
 • Elevfællesskabet 
 • ÅGÅRD EFTERSKOLE-fællesskabet 
 • At være borger i Ågård og DK

Det er vigtigt at lære noget om sig selv i forhold til de mennesker, man bor og lever sammen med. Hvem er jeg? Hvor kommer jeg fra? Hvor vil jeg hen? Hvordan ser verden ud for mig? I fællesskab og individuelt reflekterer vi over egne kompetencer og udviklingsmuligheder.

Sang

At synge sammen skaber glæde og fællesskab – og vi synger meget!

Den første dag på skolen får du Højskolesangbogen udleveret, og vi vil sammen bruge den flittigt hver dag. Vi starter dagen med morgensang, og hver boglig time startes med en sang fra Højskolesangbogen.

Du vil lige skulle vænne dig til at synge sammen, men vi håber og tror, at du bliver glad for det.

"Vi synger jo meget og laver også noget som folkedans fx . Det er nogle ting, som man ikke nødvendigvis er så god til. Det gør, at man tør lave nogle fejl foran hinanden. Og det styrker fælleskabet. Vi er jo lige dårlige til det alle sammen" (elevcitat)

Fortælling

Fortælletimer vil du opleve som et nyt fag!

I disse timer, som ligger efter morgensang, vil lærerne på skift fortælle om noget, de har på hjerte. Det kan være mange forskellige emner fx store historiske og politiske begivenheder, om store personligheder og også nogle personlige rejseoplevelser og erfaringer. Der vil også blive genfortalt litteratur og nordisk mytologi.

Hver fredag er der aktuel orientering i fortælletimen, hvor vi ser ud i verden og får øje på stort og småt.

Studiekompetencer

Vi arbejder bevidst med at gøre eleverne studieparate, så overgangen til ungdomsuddannelse bliver lettere. Vi arbejder med forskellige metoder, men alle med det formål, at den enkelte skal blive bevidst om, hvordan han/hun bedst får noget ud af undervisningen.

Eleverne får viden om læring - dvs. viden om hvad det vil sige at lære, og hvordan læring foregår. Derved kan eleverne opnå opmærksomhed om de læringsprocesser, de er i gang med. Heraf kan følge kontrol med egen læring, så eleverne målbevidst kan tilrettelægge deres arbejde – og ikke mindst deres måde at arbejde på.

Formålet kan også beskrives som at bevidstgøre eleverne om, at der er mange måder at møde et nyt stof på, og at der er stor forskel på resultatet i forhold til valget. Nogle af emnerne, vi har arbejdet med, har været notatteknik, kildekritik, internetsøgning, mundtlig præsentation, at huske/lære udenad.

Mange elever giver efterfølgende udtryk for at det har haft positiv effekt på deres ungdomsuddannelse - de har evnet at studere og få maksimalt ud af undervisningen.

Det har jeg aldrig prøvet tidligere, så det klarer jeg nok (Pippi Langstrømpe)

Basis for meget undervisning er evnen til at læse hurtigt og effektivt. Vi arbejder med elevernes læsehastighed under læsning af romaner.

Svømning

Svømning er et obligatorisk fag. 

Hver torsdag morgen kører vi med bus til Egtved Svømmehal, hvor du lærer både grundsvømmearterne bryst-, crawl- og rygcrawl, samt udspring, dykning og meget mere.

Undervisningen foregår i trygge rammer, så der er udfordring for den dygtige svømmer, men også hjælp at hente for "vandskrækkeren".

Krop og sundhed

Vi vil gerne bevidstgøre om vigtigheden af, at sundhed skal ses i et bredt perspektiv, men også at skærpe bevidstheden om, at vi i vores daglige liv har mulighed for at træffe en masse valg, som har konsekvenser, når vi taler krop og sundhed.

Derfor har vi lavet følgende tiltag:

 • Alle elever har fået en drikkedunk til vand.
 • Ingen sodavandsdrikning på fællesområder
 • Tilbud om frugt og grønt til alle måltider
 • Mere groft brød  

Undervisningen implementeres i  fortælletimer, idrætsemneugen, klasseundervisning, fællesaftener, biologiundervisningen og nulsukkerkampagne.

Vejledning

Uddannelsesvejledning på Ågård Efterskole giver eleverne mulighed for at tilegne sig et bredt kendskab til uddannelses- og erhvervsmuligheder samt blive mere bevidst om egne kompetencer samt kvaliteter og derigennem blive i stand til at træffe et selvstændigt valg mhp. ungdomsuddannelse og erhvervsønske.

Uddannelsesvejledningen på Ågård Efterskole ses som en del af det samlede arbejde omkring at udvikle og bevidstgøre eleverne om egne kompetencer, læringsfællesskaber og ressourcer.

Læs mere her

Følg os på de sociale medier