10. klasse

Der er fire 10. klasser på skolen. I alle timer har vi fokus på at udvikle din studieteknik. Der vil således være undervisning i læsestrategier, notatteknik, sprogforståelse, præsentationer samt samarbejde.Det er vigtigt for os, at du får stillet skarpt på, hvordan du lærer optimalt. Emnerne her er fx: Hvordan husker du? computerhygiejne samt kildekritik.

De obligatoriske fag i 10. klasse er: Dansk, engelsk, tysk, matematik og fysik. Hvis du indtil nu har haft fransk i stedet for tysk, kan du fortsætte dette. 5-6 gange årligt bryder vi dagligdagen op og laver tematiske forløb i science, sprog og kultur, etik og moral. Vi gør vores ypperste for at du skal være helt klar til at gennemføre en ungdomsuddannelse.

Skoleåret byder også på en række ture. I efteråret tager vi på en fælles klassetur, hvor I bliver "rystet" godt sammen.

Dansk

Undervisningen struktureres efter og relateres til den grundtvigske kristendom.
Eleverne lærer at tage aktivt stilling til det, der undervises i og bevidstgøres derved om egne værdier.
Der undervises i flere genrer som fx taler, erindringer, essays, romaner, billeder, kort- og dokumentarfilm samt forskellige skriftlige opgaver.
Teksterne, vi vælger at arbejde med, lægger op til samtale og engagerer eleverne til diskussion i små grupper og hele klassen.
Samtalen er vigtig, og derfor foregår den i et trygt klassemiljø, hvor alle kan komme til orde. Det handler om de store livsspørgsmål.

Matematik

Matematikundervisningen tilrettelægges så du, i løbet af året, samarbejder i flere forskellige grupper i klassen. Grupperne skifter mellem elever, der er på samme niveau, dreng/pige og andre kombinationer. Du vil i matematik blive bedre til at samarbejde, og du vil udvikle dig fagligt.
Der er tempo i undervisningen, og vi forventer, at du deltager aktivt i timerne og laver dine lektier og afleveringer. I undervisningen vil vi stille realistiske udfordringer for dig for at tilgodese dig fagligt i forhold til dit niveau. Den bærbare computer vil være et væsentligt udgangspunkt i alle matematiktimer, og vi vil undervise dig i grundlæggende brug af excel. Endvidere vil du lære at lave dine lektier og afleveringer i excel.

Engelsk

Engelsk på Ågård Efterskole betyder skønlitterære tekster, faglitteratur, multiple choice, power point præsentationer, lytteøvelser, små videoer, grammatik, sang, samtale og meget mere. 
Emnerne er elevrelevante samt fordrende for samtale om forskellige kulturer og leveforhold. Samtalen inddrager elevernes egne personlige erfaringer. Både elever og lærer "sætter sig selv på spil" og lader egne holdninger og meninger skinne igennem. Samtalen føres i et trygt samtalemiljø både mellem elev og lærer og elev/elev. Eleverne opdrages til at lytte til andres udsagn og tage aktiv stilling til det, de hører.
Ligeledes får man mulighed for at præsentere emner forberedt med fx power point, hjemmeside, selvproduceret video eller radiooptagelse.

Tysk

Der Hammer!
Vi arbejder meget forskelligartet i tyskundervisningen. Arbejdsformerne er meget varierede, og vil lægger vægt på undervisning, der aktiverer eleverne.  

En stor del af undervisningen foregår med brug af computer og smartboard. Vi er vilde med at bruge nettes mange muligheder - ikke mindst de mange web 2.0 værktøjer.

Vi synger tyske sange, ser tyske videoer, og hører podcasts. Vi læser selvfølgelig også tekster, men måden hvorpå teksten bliver gennemgået vil variere.

Undervisningen bliver dertil krydret med små sjove indslag, bla. har vi set uddrag fra det tyske Popstars og grint af tyske udsendelser som skjult kamera og 'Wetten, dass'....

Vores erfaring er, at hvis du gør en indsats i timerne, kan det ikke undgås, at du bliver bedre til tysk! Begejstringen breder sig - Spitze!

Fysik

En stor del af undervisningen tilrettelægges, så eleverne arbejder sammen i grupper på tværs af køn og niveau. Fysik er samlæst og obligatorisk. Derfor er det vigtigt, at der stilles realistiske udfordringer for at tilgodese alle fagligt i forhold til deres niveau.
Undervisningen er i så stort omfang som muligt baseret på elevforsøg. IT integreres i størst muligt omfang i form af dataopsamling og databehandling med Pasco-interface og Science Workshop, bl.a. måling og registrering af radioaktivitet og halveringstid, spænding og strøm i elektriske kredsløb, pH-værdi ved titrering, frekvensmåling ved bølge- og lydforsøg og temperaturmåling. Endvidere opfordrer vi eleverne til at bruge computeren til skrivning af rapporter, så de altid ender med at have en korrekt rapport til evt. senere brug.
Målet for undervisning er fælles læring, der skal give eleverne oplevelsen af at indgå i et givende fællesskab, hvor man accepterer hinandens forskelligheder, stærke og svage sider.