Om skolekredsen

Vores skolekreds

Ågård Efterskoles øverste ledelse består af en bestyrelse på 7 medlemmer, der er valgt på den årlige generalforsamling blandt skolekredsens medlemmer.

Alle med interesse for skolen kan søge skolen om optagelse i skolekredsen. Medlemskontingentet betales 1 gang årligt og er for tiden på 50,00 kr.

Søg om optagelse i Ågård Efterskoles skolekreds, hvis:

  • Du har en særlig interesse i Ågård Efterskole, skolens udvikling og virke
  • Du er interesseret i de frie skolers opgave
  • Du har en interesse i skole og uddannelse generelt

I skolekredsen har du mulighed for at følge med i skolens daglige liv, give din mening til kende, deltage i foredragsaftener, musicalforestilling og støtte op om og få medindflydelse på skolens virke. Ved juletid sender vi årsskriftet, hvor du kan læse om livet på skolen.

Fra skolekredsen vælges en bestyrelse på syv. Bestyrelsesarbejdet giver mening for den enkelte og der er tradition for at blive siddende længe på sin post.

Hør mere

Er du interesseret i at høre mere om skolen eller skolekredsen, er du velkommen til at kontakte bestyrelsens formand eller skolen direkte. Formand for bestyrelsen er Birgit Munk, skovgrillen5500@gmail.com, telefon 4033 6549. 

 

Læs mere om vores bestyrelse her.

 

 

Glad efterskoledreng i foredragssalen

Søg om optagelse i skolekredsen:

Følg os på de sociale medier