Værdigrundlag

Ågård Efterskoles værdigrundlag er et grundtvigsk livssyn. På Ågård Efterskole sættes følgende ord i centrum for det grundtvigske livssyn: Holdning, frisind og fællesskab. 

Det grundtvigske livssyn anser det enkelte menneske for en dyrbar, ukrænkelig skabning, som har sit eget værd, og som kun kan virkeliggøre sit liv i fællesskab med andre. 

Livet betragtes som en værdifuld forpligtelse for hvert enkelt menneske til at bruge sit eget værd til gavn for sig selv og andre i fællesskabet. 

Det grundtvigske livssyn på Ågård Efterskole er naturligt forbundet med den grundtvigske kristendomsopfattelse, hvor det dobbelte kærlighedsbud, med kærligheden som drivkraft og glæden som grundtone, står i centrum.

Hvis du vil vide, hvad ansatte, elever og forældre siger om værdigrundlaget, kan du læse vores værdigrundlagshæfte.