Skolens bestyrelse

Ågård Efterskoles øverste ledelse består af en bestyrelse på 7 medlemmer, der er valgt på den årlige generalforsamling blandt skolekredsens medlemmer. Alle med interesse for skolen kan søge skolen om optagelse i skolekredsen. Medlemskontingentet betales 1 gang årligt og er for tiden på 50,00 kr.

Bestyrelsen mødes på skolen ca. 6 gange årligt til møder, hvor alt overordnet vedrørende skolen debatteres og beslutninger tages. Ud over dette deltager bestyrelsen ved flere årlige arrangementer med hele skolens personale for at få lært alle ansatte at kende og få et indtryk af livet på skolen. Vi i bestyrelsen ønsker så nært og godt et samarbejde som muligt med alle på skolen, da det er i skolens ånd og alles interesse.

Vi føler som bestyrelse et stort ansvar, for at skolen lever op til de forpligtigelser vores værdigrundlag giver. Vi vil gerne være med til at præge udviklingen omkring efterskolerne og deltager derfor aktivt i debatten. Vi mener, at vi må tage ansvar for Ågård Efterskoles eksistens.

Er man interesseret i at høre mere om skolen, skolekredsen eller bestyrelsen, er man velkommen til at kontakte bestyrelsens formand eller skolen direkte. Formand for bestyrelsen er Birgit Munck, skovgrillen5500@gmail.com, telefon 4033 6549. 

Læs mere om de enkelte medlemmer.

Birgit Munk

Birgit Munk bor i Middelfart, hvor hun sælger byens bedste og største isvafler. Hun har tre børn som alle har haft hele deres skolegang på en friskole og det var derfor en naturlig fortsættelse at komme på efterskole. De to yngste har begge gået i 9 kl. på Ågård, hvilket var en meget stor og positiv oplevelse for dem begge, - og deres forældre ! Birgit har altid følt interesse for, hvad der rører sig omkring hende og da ikke mindst sine børns liv. Hun er et menneske, der gerne gør en indsats for at være med til at gøre en forskel. Hun glæder sig overordentlig til at lære meget mere om efterskoletanken og yde en indsats for, at Ågård efterskole skal blive ved at være den velfungerende skole, den er i dag.
Birgit træffes på telefon 4033 6549.

Ole Refshauge

Ole Refshauge arbejder som leder i en lille virksomhed og i en stor gymnastikforening. Han har oplevet Ågård Efterskole som forældre i 4 fantastiske og forskellige skoleår. Den store interesse er fællesskab og gymnastik, og da det jo står på indgangsportalen, var det nærliggende at stille op til bestyrelsen. "Du skal være en god kammerat" hænger i alle værelser, og det gælder også i bestyrelseslokalet. Han har ikke selv gået på en efterskole, så bestyrelsesarbejdet her er en kærkommen mulighed for at indhente det ad bagvejen. Arbejdet med dannelse og udvikling af unge mennesker er en lille men god start på at redde verden.

Iben Gammelgård

Iben Gammelgård underviser på Sønderborg Statsskole (STX og HF), hvor hun også er studievejleder. I den forbindelse møder hun af og til Ågård-elever, som er i gang med en ungdomsuddannelse. Hun har desuden været forælder på Ågård ad to omgange – i 05/06 og igen i 13/14 - og forventer, at sidste skud på stammen bliver elev i 17/18. Både i mødet med unge, der har gået på skolen, og som forælder har det ifølge Iben været fantastisk at opleve den tydelighed, hvormed Ågård Efterskoles værdigrundlag gennemsyrer alle aktiviteter på skolen. Hvis fællesskabet skal fungere, er det helt afgørende at den enkelte tager sit ansvar på sig og byder ind med det, han eller hun kan.
Iben er gift med Søren, og tilsammen har de 5 børn.

Jørgen Jensen

Jørgen er landmand og driver en gård syd for Haderslev. Gården drives med en svinebesætning og planteavl. Han er aktiv på det landbrugspolitiske felt, idet han er valgt ind i bestyrelsen i Sønderjysk Landboforening. Han er også aktiv i det lokale. Her er han bestyrelsesmedlem i jagtforeningen og formand for vandværket. Han er gift med Bente og sammen har vi tre døtre, som alle har været på Ågård i to år.  

Hanne Lindahl

Hanne Lindahls møde med Ågård Efterskole startede for år tilbage, da hun valgte at være lærer på Ågård i et år. Det blev et forrygende og lærerigt møde med fællesskaber og spændende udfordringer sammen med mennesker, der ville noget og havde retning. Hun fik Ågård ind under huden, og der er den stadigvæk. Nu glæder hun sig til at tage arbejdstøjet på til gavn for skolen og dens udvikling.

Hanne har et langt lærerliv i folkeskolen bag sig og er uddannet certificeret coach, hvor hun fortrinsvis coacher lærere. Hun bor i Egtved, er gift og har to døtre og to børnebørn.

Torben Bang

Jeg er gift med Britta, vi har en pige og tre drenge. Alle har gået på efterskole, og de tre drenge har gået på Ågård.

Jeg vil gerne gøre et stykke arbejde i bestyrelsen, da skolen har betydet rigtigt meget for vores drenge og deres udvikling. Vi forældre følte også at vi næsten gik på efterskole og vil gerne give noget tilbage.

Jeg har altid været organisatorisk aktiv helt fra mine unge dage, primært i Landbrug og fødevarer regi og Danish Crown, jeg sidder i bestyrelsen for Dalum Landbrugsskole.

Vi driver en kombineret landbrugs / vognmandsvirksomhed ved Årup på Fyn med grise og planteavl heraf en del som økologi.