Studiekompetencer på skemaet

Vi arbejder bevidst med at gøre eleverne studieparate, så overgangen til ungdomsuddannelse bliver lettere. Vi arbejder med forskellige metoder, men alle med det formål, at den enkelte skal blive bevidst om, hvordan han/hun bedst får noget ud af undervisningen.

Eleverne får viden om læring - dvs. viden om hvad det vil sige at lære, og hvordan læring foregår. Derved kan eleverne opnå opmærksomhed om de læringsprocesser, de er i gang med. Heraf kan følge kontrol med egen læring, så eleverne målbevidst kan tilrettelægge deres arbejde – og ikke mindst deres måde at arbejde på.

Formålet kan også beskrives som at bevidstgøre eleverne om, at der er mange måder at møde et nyt stof på, og at der er stor forskel på resultatet i forhold til valget. Nogle af emnerne, vi har arbejdet med, har været notatteknik, kildekritik, internetsøgning, mundtlig præsentation, at huske/lære udenad.

Mange elever giver efterfølgende udtryk for at det har haft positiv effekt på deres ungdomsuddannelse - de har evnet at studere og få maksimalt ud af undervisningen.

"Det har jeg aldrig prøvet tidligere, så det klarer jeg nok" (Pippi Langstrømpe)

Basis for meget undervisning er evnen til at læse hurtigt og effektivt. Vi arbejder med elevernes læsehastighed under læsning af romaner.

I år har vi arbejdet med et program på computeren, som specifikt arbejder med at træne øjnene til at opfatte hurtigere, hvad der ses. Der er fokus på spændvidde – hvor mange bogstaver kan læseren opfatte – eller hvor meget vidvinkel er der på mit syn? Ideen er at øjet kan trænes til at opfatte langt mere end man lærte i 1. klasse, hvor formålet var at knække læsekoden. Nu er fokus at forstå indholdet samt at læse med formål. Når man stiller skarpt på hvad teksten skal bruges til, effektiviseres læsningen.