Gymnastikinstruktør?

Hos os kan du tage det første DGI's gymnastikinstruktøruddannelse . 

Formålet er at uddanne instruktører til det frivillige foreningsarbejde i gymnastik samt at give eleverne faglige, pædagogiske og menneskelige forudsætninger for at udføre et gymnastikinstruktørarbejde i en folkelig forening.

Indholdet er minimum 60 timers kursus med gymnastik i praksis og teori. I praksis vil indholdet være opvarmning lege, startaktiviteter, rekvisitter, akrobatik, rytmik, sanglege og danse, spring og redskabsaktiviteter, musik og bevægelse. Der arbejdes med teorier om kroppen og dens funktioner samt pædagogiske og psykologiske teorier i relation til praksis. Kurset er tilrettelagt, så fælles oplevelser  danner udgangspunkt for ligeværdige samtaler mellem instruktører og kursister. Kurset bliver gennemført på en sådan måde, at kursisten får lyst, mod og vilje til selv at tage del i lokalforeningens gymnastikarbejde.

Det er disse elever, som arrangerer Ågårdaften - de får i praksis lov til at opleve, hvad der skal til for at få et stort gymnastikstævne til at forløbe godt.

Derudover arrangerer de 5 kl. dag for elever i Vejle Amt.