Dansk som andetsprog

Formål

De tosprogede elever skal, på baggrund af deres individuelle sproglige og kulturelle forudsætninger, have mulighed for at tilegne sig færdigheder i at anvende det danske sprog, forståelse for deres egen tilegnelsesstil og sproglige udvikling samt viden om dansk sprog og kultur.

Undervisningen skal fremme den enkelte elevs personlige og sproglige udvikling og forståelse af samspillet mellem dansk sprog og kultur og elevens modersmål og kulturbaggrund.

Undervisningen skal bidrage til, at eleven udvikler forudsætningen for en aktiv og ligeværdig deltagelse i efterskolelivet samt elevens eventuelle senere uddannelse og deltagelse i det danske samfund.

Undervisningen skal stimulere elevernes lyst til at bruge dansk i ‐ og ikke mindst udenfor ‐ efterskolen.

Gennemførelse

Undervisningen bliver tilrettelagt ud fra den enkelte elevs forudsætninger som kommunikativ, task‐baseret undervisning og hver elev arbejder på egne udviklingsområder og trinmål. 

Undervisningen foregår i et klasselokale, hvor hver enkelt elev har mulighed for individuelt at arbejde med opgaver indenfor dansk som andetsprog på eget niveau samt at anvende diverse undervisningsmidler som f.eks. video, lyd og pc‐opgaver.

Evaluering

Evalueringen foregår løbende gennem undervisningsforløbet.