Faglig udvikling

Alle boglige timer starter med en sang, som kan være en del af undervisningens indhold eller blot for at glædes ved at synge.

I løbet af året bryder vi klasserne op og underviser på forskellige hold. Det kunne være niveaudeling eller drenge/pige-undervisning.

I timen har vi den enkelte i centrum og arbejder bevidst med at styrke hans/hendes studiekompetencer. Samtalen på klassen foregår i et rum med respekt for hinanden - alle lærer at lytte og være en aktiv medborger.

Vi forventer, at du deltager i timerne og laver dine lektier samt afleveringer.

Vi arbejder med "studiefængsler", hvor du skal lave nogle af dine afleveringer samtidig med at læreren er til stede og kan vejlede.

Al undervisning foregår på smartboard, og det er naturligt for os at inddrage computeren til løsning af forskellige opgaver. Fx boganmeldelse som lydoptagelse, fysik rapport som power point præsentation, mundtlig matematik som video eller grammatikforklaringer optaget direkte fra skærmen.

Skoleåret byder også på en række ture. I efteråret tager vi på en fælles klassetur, hvor I bliver "rystet" godt sammen. Derudover vil der være ekskursioner af forskellig art som fx teatertur, besøg på kunstmuseum.

Du bliver klar til at gennemføre en ungdomsuddannelse.