Tilmeld dig her!

Er du interesseret i et år på Ågård Efterskole?
Udfyld nedenstående - så vender vi tilbage hurtigst muligt.

Du kan også udfylde vores fysiske indmeldelsesblanket, som du finder her.

Tilmelding

Tilmelding
Vælg klassetrin:*
Vælg skoleår:*
Depositum: 3000 kr. opkræves i 3 rater, l. rate ved optagelse / 2. rate l år før skolestart /
3. rate inden informationsmøde. Melder eleven sig ud efter indbetalt depositum, tilbagebetales
dette ikke. Depositum indgår i skolepengene.

Afbrydes kurset i utide, betales til den dato afbrydelsen sker + yderligere 3 uger (uden tilskud).
Ødelægger eleven under opholdet noget af skolens inventar/bygninger hændeligt, uagtsomt
eller forsætligt, skal skaderne erstattes af eleven, som hermed er erstatningspligtig.