Socialt

Alle ansatte, uanset funktion, er en vigtig del af vores voksne fællesskab. Omgangstonen er præget at humor, interesse og venskabelighed. Vi hjælper gerne hinanden med at få arbejdsliv og privatliv til at hænge sammen. Efter aftentilsynet nyder vi gerne en øl og hinandens selskab efter vi har puttet de unge mennesker. Her er der også rig mulighed for at evaluere dagen og reflektere over arbejdslivet.

Til jul og sommer inviterer skolen til fest, hvor familien også er velkommen. Det plejer at være en både hyggelig og begivenhedsrig oplevelse.

Til måltider og i weekend er familien også velkommen.

Ofte mødes vi over en kop øl fredag eftermiddag - vi er gode til at finde anledninger og skiftes derfor til at invitere.