Sådan arbejder vi

IT

Alle medarbejdere har en bærbar computer og med den følger også forpligtelsen til at lave it-baseret undervisning og checke mails. Vi bruger Skoleintra til kommunikation med elever og forældre. Vi har et papirløst lærerråd.

Ros og ris

Vi er ikke bange for at kræve noget af hinanden, til gengæld er vi også rigtig gode til at rose hinanden og give et klap på skulderen, når der er grund til det - og det er der heldigvis tit.

Arbejde i bunker

Vi arbejder i bunker. Nogle perioder er vi rigtig meget på skolen og i andre perioder har vi mere fri. Indimellem bliver vi rigtig trætte, men det giver noget i forhold til eleverne at være meget sammen med dem. I øvrigt skaber det også kollegialt en særlig stemning og sammenhold at arbejde så intenst sammen.

Opbakning

Hele skolen deltager i mange arrangementer for at bakke op om elever og kolleger. Fx fredagssang, forældreweekend

Fælles linje

Vi er en skole, hvor vi er enige om at håndhæve de aftaler, som vi indgår. Det betyder, at vores personlige holdning en gang i mellem må tilsidesættes og for at være loyal over for de beslutninger ledelsen og lærerrådet har truffet.

Struktur

Vi bruger vores fælles tid fornuftigt. Når vi samarbejder og holder møder, gør vi meget ud af at være velforberedte og effektive.

Samarbejde

Du kommer til at indgå i mange forskellige arbejdssammenhænge: team, fagudvalg, tilsynshold, udvalg etc. Vi er gode til at hjælpe hinanden og giver naturligvis nye kolleger en ekstra hånd.

Arbejdets tilrettelæggelse

Vi har gode muligheder for at være med til at strukturere og tilrettelægge vores arbejde selv. Det fleksible skema og tilsynsholdene giver gode muligheder for at have indflydelse på arbejdstiderne