Forstander til Ågård Efterskole

Vi leder efter et værdibevidst menneske, der vil holde af at...

 • stå i spidsen for en veldrevet, udviklingsorienteret og traditionsbevidst efterskole og føre den videre ind i fremtiden sammen med skolens nyudnævnte viceforstander, der gennem sit mangeårige virke som lærer og afdelingsleder har indgående kendskab til skolens hverdag og ånd.
 • samarbejde med personale og bestyrelse med afsæt i følgende ledelsessyn: God efterskoleledelse skaber en tydelig ramme. Indenfor denne ramme er der udstrakt tillid, samt rum til at meninger kan brydes i gensidig respekt. Væsentligt er desuden oprigtig interesse for den enkelte, en opsøgende tilgang og synlig involvering i dagligdagen.
 • inspirere til videreudvikling af en skole, der er baseret på

  • et tydeligt arbejde med de unges dannelse
  • et bredt fagtilbud, der ses som en del af skolens profil
  • gymnastik og sang som centrale, fælles elementer
  • undervisning, fysiske rammer og faciliteter af høj kvalitet

Vi er vedholdende omkring skolens værdier, men vi vil samtidig gerne udfordres og bringes nye steder hen i vores pædagogiske praksis.

Der er til stillingen knyttet en bolig, som den kommende forstander forventes at bebo.

Kontakt viceforstander Lene Balle, 2620 1208, eller bestyrelsesformand Birgit Munk, 4033 6549, for yderligere informationer og aftale om besøg. 

Ansøgningsfristen er torsdag den 10. marts 2019.

Ansøgningen sendes til nyforstander@aagaardefterskole.dk 

Tiltrædelse 1. august 2019

Ansættelse sker i henhold til overenskomst mellem Finansministeriet og Lærernes Centralorganisation. Aflønning sker i intervallet kr. 490.305 – 568.218 (oktober 2018)

Forstander jobprofil

Ny forstander på Ågård Efterskole