Hvad laver en lærer på Ågård?

Vi har et meget varieret arbejde, som er velegnet for blæksprutter og dem, der kan lide at have mange jern i ilden. Du kan læse mere om de væsentligste arbejdsopgaver her.

Undervisning

I hovedreglen har alle lærere både boglige fag og valgfag. Nogle har derudover undervisning i gymnastik eller svømning.

Den nøjagtige fordeling varierer alt efter lærerens kompetencer og nødvendigheden for at få puslespillet til at gå op. Man har typisk omkring 12 undervisningstimer pr. uge. Boglige timer varer 60 minutter. Valgfag 60-120 minutter.

Vi kører med "flydende" skema, hvor hver uge er forskellig. Skemaerne lægges som regel for en periode på ca. 6 uger. Svømning og valgfag ligger dog fast. Det fleksible skema giver god mulighed for at planlægge særlige forløb, samt imødekomme velbegrundede, personlige ønsker om placering af timer.

Undervisningen er i udgangspunktet samlæst. Det flydende skema bruger vi til at bryde den normale klasseopdeling og arbejde i niveau eller f.eks. have drenge-/pigeundervisning. Der kan også tilrettelægges tværfaglige forløb.

På skolen lægger vi vægt på, at lærerne er fagligt dygtige, velforberedte, møder til tiden og evner at skabe et konstruktivt arbejdsklima i klassen. Vi har et fælles regelsæt omkring opførsel i klasselokalerne, som den enkelte lærer forventes at håndhæve. Det forventes, at eleverne laver deres lektier, er aktive i timerne og afleverer til tiden. Vi er meget optagede af at arbejde med elevernes mindset til læring.

Vi har smartboard i alle boglige undervisningslokaler og vi har forpligtet hinanden på at bruge it i undervisningen. Se mere under "Sådan arbejder vi"

Alle lærere har fortælletimer en uge eller to i løbet af et skoleår.

Tilsyn

En stor del af vores arbejde består i at have tilsyn med eleverne. Vi kalder det med vilje ikke "vagt", fordi vi ikke opfatter det som en ren opsynsopgave, der kun består i at løse de problemer, der måtte opstå. Når vi har tilsyn, befinder vi os ude blandt eleverne, idet vi indgår i samvær og samtale med dem. Vi er efterskolelærere, fordi vi godt kan lide at være sammen med eleverne.

Alle lærere har fast et morgen- og et aftentilsyn hver uge. Dette foregår på tilsynshold, således at man et skoleår f.eks. har tilsyn hver tirsdag morgen og torsdag aften. Det er muligt at ønske, hvilken dag man ønsker sit tilsyn placeret.  Et morgentilsynshold består af 3 personer, hvoraf de 2 møder. Man skiftes altså til at holde fri. Aftentilsynsholdet består tilsvarende af 4 personer, hvoraf 3 personer møder. Vi fordeler selv fridage på tilsynsholdene.

I løbet af året har man typisk weekendtilsyn en til tre weekender. Derudover er der fredags- og søndagstilsyn.

Du skal regne med at skulle på arbejde i løbet af weekenden en gang i måneden.

Kontaktlærer

Ti hver lejlighed er der knyttet en lærer. Denne lærer opnår ofte en speciel kontakt til sine elever og fungerer også som en slags advokat for disse.

Hver fredag holder vi medborgerskabsmøde med lejligheden, hvor læreren er tovholder ud fra en af kolleger skitseret undervisningsplan. Emnerne har fokus på elevernes personlige og sociale udvikling og kompetence.

Du er tovholder på elevernes sociale trivsel og har kontakten til hjemmet. Ligeledes følger man op på diverse problematikker. Tre gange om året afholder kontaktlæreren trivselssamtaler med sine kontaktelever.

Kontaktlæreren skriver i samarbejde med eleven en udtalelse til eleven.

Anderledes uger, arrangementer og ture

Vi har 6 anderledes uger i løbet af et skoleår. Her er aftalt en akkord for deltagelse og vi skiftes til at afspadsere i disse uger. Vi forsøger at fordele disse uger efter ønsker og kompetencer.

I løbet af skoleåret er vi på klassetur, drenge- pigetur, Skitur og afslutningstur. Vi tilstræber, at alle deltager så meget som muligt i disse ture.

I løbet af skoleåret har vi forskellige arrangementer både på hverdage og i weekender. Til mange arrangementer deltager alle ansatte, mens specifikke arrangementer som fx bedsteforældredag, søskendedag, venneweekend løses af en mindre gruppe.

Udvalg og møder

Alle lærere forbereder, gennemfører og evaluerer arrangementer. Dette foregår i udvalg, som fordeles ved skolestart.

Hver fredag har vi lærerrådsmøde.  Derudover placeres særlige møder om elever før skolehjemsamtaler og i forbindelse med udtalelser.  I foråret holder vi to innovationsmøder, hvor der er bedre tid til drøftelse af visioner og nye tiltag.

Derudover afholdes der TR-møder 3-4 gange om året.

Generelt har vi ikke mange aftenmøder. Teammøder, fagudvalgsmøder og udvalgsmøder placeres i siestatiden onsdag 12-14, i fritimer eller i pauser.