Formål

Ågård Efterskoles formål er at holde efterskole ud fra et grundtvigsk livssyn, hvis overordnede mål er at give de unge mod på tilværelsen og styrke deres selvværd.

Skolen skal møde de unge med et værdisæt, der er forankret i kristendom og historie, give mulighed for at opleve glæden og styrken ved fællesskab, blandt andet gennem fortælling, sang og gymnastik. 

For skolen er det vigtigt, at de unge tilgodeses fagligt, og at de udvikler sig til at blive selvstændige mennesker, der tør tage et ansvar og udvise respekt og forståelse for andre.