Karakterer med mere

Som en del af loven om gennemsigtighed og åbenhed i uddannelserne m.v. er alle uddannelsesinstitutioner forpligtet til at oplyse om tidligere klassers karaktergen- nemsnit.

Vi mener ikke, at en række tal alene kan beskrive vores undervisning og skole. Derfor er det vigtigt også at se på alle de andre vinkler på vores undervisning og skole, som kan læses andre steder på denne hjemmeside. 

Tal fra Undervisningsministeriet.