Om rejseholdet

Der er skabt en tradition på Ågård Efterskole om at danne et rejsehold med tidligere elever og gymnastikken i centrum.

I 2011 var vi i Brasilien, og i 2015 og 2019 gæstede vi USA.

Formålet med at lave et rejsehold er:

  • At inspirere tidligere elever til at komme ud og se verden og være nysgerrig på at møde mennesker i andre lande og lære om deres historie og kultur.
  • At vise dansk kultur, traditioner og værdier – herunder også Ågård Efterskoles.
  • At skabe stærke bånd på tværs af årgange. 
  • At skabe en forlængelse af de dannelsesmål, der er grundklangen for Ågård Efterskole.

Rejseholdet 2019

I oktober 2019 var rejseholdet i USA for at lave opvisninger og workshops samt få en masse kulturforståelse og gode oplevelser. Vi kom omkring Chicago, gennem staterne Illinois, Iowa, Kansas, Colorado, Denver og bl.a. også Rocky Mountains var på listen.

Herunder kan du læse artikler fra Vejle Amts Folkeblad fra rejseholdets tur til USA i oktober 2019:

4. oktober 2019: Tidligere efterskoleelever viser dansk gymnastik i USA

15. oktober 2019: Ågårds rejsehold besøgte indianerlandsby

27. oktober 2019: Dansk gymnastiktradition inspirerer amerikanere

6. november 2019: 550 tilskuere var med til at sætte punktum for rejsehold