Dagligdag

Vi begynder dagen med morgenløb. Efter morgenmaden er der morgensang og fortælletime. Derefter starter undervisningen, som veksler mellem boglige fag, gymnastik og valgfag frem til kl. 17.30. Efter aftensmaden er der stilletime, hvor du kan få lektiehjælp. En aften om ugen vil der være fællesarrangement, mens de andre aftener normalt vil være til fri disposition med mulighed for at benytte hal, musik- IT- og kreative værksteder. 

En "normal" dag ser således ud:

06.30 Morgenløb
07.10 Morgenmad
07.50 Morgensang/fortælletime
08.35 Undervisning starter
12.10 Middag
13.00 Undervisning fortsætter
17.45 Aftensmad
18.30 Stilletime på eget værelse
19.30 Frivillig aktivitet i hallen og værkstederne, samt fælles hygge
22.00 Aftentjans/Rengøring
22.30 Godnat