fbpx

En anderledes 10. klasse

De seneste tre uger er Ågårds 10. klasses-elever stået op til en lidt anden hverdag end normalt.

Den traditionelle klasseundervisning opdelt i fag har nemlig været sat på standby – og i stedet har dagene budt på et eksperiment, hvor eleverne tværfagligt har arbejdet med demokrati, dannelse og en række selvvalgte emner derunder.

Fagene hed engelsk, dansk og matematik. Men undervisningsformen var ny. De tre fag har de seneste uger været sat i spil i et tværfagligt og projektorienteret undervisningsforløb.

Det overordnede emne for forløbet var ”Forandre”, og under dét emne skulle eleverne diskutere, hvordan man kan lære af fortiden, agere i nutiden og påvirke fremtiden.

Begreberne livsduelighed, dannelse og demokrati var også på dagsordenen. Altså; hvad betyder netop disse begreber? Og hvordan har betydningen af dem udviklet sig gennem tiden?

At finde frem til svaret på de spørgsmål krævede blandt andet lidt research på hjemmefronten, da eleverne fik til opgave at tale med deres forældre og bedsteforældre om deres opfattelse af begreberne, da de var unge. Og dét var noget, der fangede elevernes interesse, fortæller Lotte, som er lærer i 10.klasse:

”I løbet af ugerne har eleverne ikke haft mange lektier for – men denne ”hjemmeopgave” med at ringe til forældre og bedsteforældre blev taget vældigt godt i mod, og alle synes, det var spændende at skulle tage udgangspunkt i sig selv og egen familie for at kunne deltage i klasse-diskussionen.”

Størstedelen af de tre uger er gået med at arbejde med selvvalgte, relevante emner inden for det overordnede tema. Og her spændte elevernes valg vidt; der er blevet arbejdet med alt fra landbrug og kønsroller til racisme og terror.

Inden for emnerne har der været stillet nogle faglige krav og opgaver, så eleverne har fået arbejdet godt rundt om dem med brug af både dansk, engelsk og matematik.

De skulle for eksempel læse et bestemt antal tekster om emnet – både på dansk og engelsk, de har talt engelsk med lærerne undervejs, og så har eleverne skullet finde eller lave deres egne statistikker inden for emnerne.

Arbejdet med emnerne resulterede til slut i en større udstilling med præsentationer lavet af de forskellige grupper.

10. klasses-eleverne har taget rigtig godt imod den anderledes måde at arbejde fagligt på, og alle lærere omkring projektet harværet begejstrede for at kaste sig ud i noget nyt og lærerigt:

”Det har været meget spændende at arbejde på en ny måde. Vi er flere lærere, som har planlagt og udviklet på forløbet siden skoleårets start, og vi har fået prøvet nogle ting af, som vi alle kan lære noget af. Det har været en rigtig god oplevelse for alle,” slutter Lotte.

Emnearbejde på Ågård Efterskole
Udstilling i 10. klasses-projekt på Ågård Efterskole
Efterskoleelever i projektarbejde
Udstilling i forbindelse med projektarbejde i 10. klasse på efterskolen

Livet på Ågård

Følg os på de sociale medier

Følg os på de sociale medier