fbpx

Hjemmeundervisning bliver til webavis

Hverdagen på Ågård Efterskole er sprængfyldt med kreative valgfag, faglige aktiviteter og nærvær – og det har den nye, virtuelle skolegang ikke sat en stopper for. Lige nu prøver Ågårds elever kræfter med journalistfaget og har fået til opgave at lave deres helt egen webavis.

Udadtil er intet som det plejer på Ågård Efterskole. Gangene, værelserne og klasselokalerne er stille og tomme, men derhjemme er eleverne i fuld gang med faglige og kreative projekter, ligesom sammenholdet vedligeholdes med virtuel fællessang. 

Eleverne er stadig på efterskole, de får stadig undervisning, og de er stadig en del af et stærkt fællesskab – blot på en ny måde.

”Vi har hurtigt erfaret, at eleverne har brug for struktur i deres nye hverdag, og her virker større, tværgående projekter rigtig godt – det giver mulighed for fordybelse i længere tid ad gangen og samarbejde på kryds og tværs,” fortæller viceforstander David Sommer.

Avis på skoleskemaet
Lige nu er eleverne ved at producere deres helt egen webavis. De er opdelt i lokalredaktioner, der opsøger historier i deres lokalsamfund samt en hovedredaktion, der samler det bedste fra de lokale redaktioner – og artikeludvalget spænder allerede bredt:

”Mange af artiklerne omhandler selvfølgelig coronasituationen, for det er klart noget, der optager eleverne – og samfundet generelt. Men eleverne får også plads til at lege med genrerne og tænke kreativt, og indholdet dækker over alt fra interviews og traditionelle artikler til podcast og endda også en sang,” fortæller David.

Projektet styrker selvfølgelig elevernes danskfaglige kundskaber – men tjener også mange andre formål: ”Avisproduktion bidrager til elevernes demokratiske dannelse. De oplever, hvordan de kan komme ud med deres holdning og gøre en forskel i tilværelsen – måske endda ændre noget i samfundet,” siger David.

Begejstrede elever
Avisprojektet slutter i dag med en fælles opsamling og en præsentation af det producerede materiale. Måske kigger en af de lokale aviser endda forbi for at se, hvad eleverne har fået produceret. Uanset hvad, har forløbet været en succes:

”Eleverne har bare kastet sig over opgaven! De har taget ansvar, været selvkørende og fået skabt noget virkelig fedt. Det har været dejligt at se,” afslutter David Sommer.

Livet på Ågård

Følg os på de sociale medier

Følg os på de sociale medier